Biografie

nl

en

de

Patrick van der Linden studeerde  Koordirectie, Orkestdirectie en Theorie der Muziek.

Van der Linden is artistiek leider van stichting Ars Musica, dirigeert in binnen- en buitenland en is actief als docent directie, zowel in cursusverband als in een eigen lespraktijk. Als docent is hij verbonden aan het Rotterdams Conservatorium.

Patrick van der Linden studied choral conducting, orchestral conducting and Theory of Music.

Van der Linden is the founder and artistic leader of the Ars Musica Foundation and he has been conductor of several choirs and orchestras in Europe. He has been professor at the Rotterdam Conservatory.

Patrick van der Linden studierte Chordirigieren, Orchesterleitung und Musiktheorie.

Van der Linden ist Gründer und künstlerischer Leiter der Stiftung Ars Musica und leitet verschiedener Chöre und Orchester in Europa. Er ist Professor am Rotterdamer Konservatorium.