Overige activiteiten

Biografie

Overige activiteiten
Als klavierspeler verleen ik ook regelmatig medewerking aan concerten. Als docent ben ik verbonden aan directiecursussen. Directielessen vinden daarnaast plaats binnen een eigen lespraktijk. Als gastdocent geef ik les aan het Rotterdams Conservatorium.
Behalve dirigent ben ik ook muziektheoreticus. In 2014 heb ik mijn masterstudie Theory of Music afgesloten met een onderzoek naar de ontwikkeling bij Arnold Schönberg tussen 1899 en 1909 (in de literatuur dikwijls aangeduid als een ontwikkeling van ‘tonaal’ naar ‘atonaal’, mijns inziens overigens onjuist). Ik geef regelmatig lezingen, die uiteenlopen qua onderwerp. Veel lezingen heb ik gegeven over Bach en zijn werk, maar ook Mendelssohn en de Tweede Weense School is aan de orde gekomen.